Info voor toekomstige studenten

Blik op de boekentoren © Universiteit Gent

Infomomenten

De Universiteit Gent organiseert doorheen het jaar verschillende momenten waarop je je kan informeren over onze opleiding:

 • Open lessen: In de herfst- en krokusvakantie kan je deelnemen aan de open lessen. Volg enkele lessen mee en proef zo van onze opleiding.
 • SID-in beurs: Op de SID-in beurs kan je kennis maken met alle studie- en beroepsmogelijkheden na het middelbaar.
 • Infodagen: Op onze infodagen kan je de cursussen inkijken en de lesgevers ontmoeten. Dan krijg je ook meer uitleg over de studieprogramma’s en verwachtingen.
 • Bachelorbeurs: Bij de bachelorbeurs kan je het cursusmateriaal bekijken, vragen stellen aan mede­werkers van de opleidingen, de afdeling Studieadvies, de afdeling Huisvesting, de Sociale Dienst en het Universitair Centrum voor Talenonderwijs.
 • Infosessies voor ouders: Tijdens deze infosessies krijg je algemene uitleg over studeren aan de UGent, de studieaanpak, de flexibilisering, het leerkrediet, de studiekosten en huisvesting. Er wordt geen inhoudelijke informatie gegeven over opleidingen.

Voorbereidingscursus

Zou je graag Taal- en Letterkunde of Toegepaste Taalkunde studeren aan de Universiteit Gent en zegt Duits je wel wat? Heb je alvast voor Duits gekozen en wil je op een laagdrempelige manier voor de start van het academiejaar al kennis maken met de lesgevers, vakken en medestudenten? Of twijfel je nog of Duits wel echt je ding zal zijn?

Tijdens de eerste week van september bieden we met vakgroepen Letterkunde, Taalkunde en Vertalen, Tolken en Communicatie een gratis voorbereidingscursus Duitse taal, literatuur en cultuur aan. De cursus richt zich tot de toekomstige Ba1-studenten, die onze studierichtingen beter willen leren kennen of zich willen voorbereiden op het eerste semester.

Meer informatie

Instaptest

Ben je een leerling in het middelbaar onderwijs, en wil je weten of de opleiding Taal- en Letterkunde met optie Duits aan de Universiteit Gent jouw ding is of alvast wat oefenen? Doe onze instaptest!

De instaptest is ingebed in de digitale test- en oefenomgeving ILIAS van de afdeling Duits. Om de instaptest  te doen, heb je enkel een computer nodig (optioneel: een koptelefoon met microfoon). De test kan wanneer je maar wil onderbroken en hervat worden. Klik hier voor de instructies.

Opgelet: de test is niet bedoeld als toelatingsproef, maar wel als een mogelijkheid om ons aanbod te verkennen. Geen zorgen dus, indien je testresultaten niet zo goed zijn als eerst verhoopt. We brengen je alle kennis en vaardigheden bij tijdens je opleiding!

Schnupperkurs

Dankzij de gratis Schnupperkurs* kunnen leerlingen uit het secundair onderwijs (ASO/BSO/KSO/TSO) ontdekken of de studie Duitse taal en literatuur bij hun interesseveld aansluit en proeven van de opleiding Taal- en Letterkunde Duits aan de Universiteit Gent.

Ofwel komen de leerlingen in een groepje of met de hele klas naar de universiteit, ofwel komen onze lesgevers naar de klas. In een leseenheid, waarvan de omvang af te spreken is, tonen we aan de hand van praktische oefeningen hoe je door een taal- en letterkundige bril naar Duits kan kijken. Bedoeling van deze cursus is leerlingen vertrouwd te maken met enkele hedendaagse aspecten van de Duitse taal en met verrassende Duitse literatuur.

*Woordverklaring in Duden: Schnupperangebot: Angebot, das Interessierten die Möglichkeit gibt, eine bestimmte Leistung eine Zeit lang unverbindlich auszuprobieren

Meer informatie

Muziek

Nein Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen…

We brengen jullie graag ook op andere manieren met de Duitse taal en cultuur in contact en wat is leuker dan … muziek! Wil je graag op een leuke manier je Duits oefenen? In de afspeellijst van de Afdeling Duits vind je een gamma aan Duitstalige nummers, gaande van de absolute klassiekers, nieuwe hits, rock, pop, hiphop tot lekker fout. Volg onze lijst op Spotify!

 

Veelgestelde vragen

Kiezen voor Taal- en Letterkunde of Toegepaste Taalkunde?

Je wil graag iets met Duits doen, maar twijfelt tussen Taal- en Letterkunde of de opleiding Toegepaste Taalkunde. Wat is nu precies het verschil tussen beide opleidingen? Beide opleidingen richten zich op de grondige studie van de Duitse taal als communicatiemedium, met veel aandacht voor taalpraktijk (lezen, luisteren, spreken, schrijven).

Wat is er dan specifiek aan Taal- en Letterkunde Duits?

 1. Inhoud: We bestuderen de Duitse taal én literatuur als communicatie- en cultuurmedia binnen hun (historische, sociale, culturele…) context. Zo leren we de taal niet alleen gebruiken, maar ook begrijpen met oog voor de relatie tussen culturen, gender, jeugdtaal, gebarentalen, literatuur van minderheden… Meer info vind je op onze “Opleiding”– en “Onderzoek“-pagina’s.
 2. Werkvormen: We gebruiken vooral werkvormen die gericht zijn op zelfstandig leren, op je vermogen om zelf complexe problemen te detecteren en op te lossen. Hiermee willen we onze studenten niet alleen een stevige onderzoeksattitude aanreiken, maar ook hun ondernemingszin, leiderschap en autonomie aanscherpen. Die persoonlijke ontplooiing gaat uiteraard gepaard met een intensieve begeleiding. De werkvormen omvatten seminaries, Tutoria, Schreibkliniken, Impulspapiere, zelfstandig schriftelijk werk met uitgebreide feedback, co-teaching, peer feedback etc.

Als je meer wil weten over de opleiding Taal- en Letterkunde in het algemeen kan je terecht op de opleidingswebsite. Daar vind je ook een concreet overzicht met de verschillen tussen Taal- en Letterkunde en Toegepaste Taalkunde.

Deze aanpak vertaalt zich in…

 • ca. 18u per week les, met ruimte voor zelfstudie en 14 examens (gespreid over de twee semesters).
 • een grote mate van internationalisering van het onderwijs: Erasmus, buitenlandse gastsprekers, schrijvers, vrijwillige deelname aan workshops, summer schools, …
 • mogelijkheid tot stage, zowel binnen het afstudeerprofiel Vergelijkende Moderne Letterkunde, dat gericht is op het culturele veld, als binnen de domeinmaster Taal- en Letterkunde (sinds academiejaar 2022-2023).

Wat is taalkunde? Wat is letterkunde?

Neem een kijkje op onze “Opleiding“-pagina voor het antwoord op deze vraag.

Wil je graag meer weten? Dan is onze gratis voorbereidingscursus misschien iets voor jou! Hierbij kan je alvast proeven van de lesinhouden en leer je de lesgevers en medestudenten kennen voor de start van het academiejaar.

Wat zijn de werkvormen?

Beperkte studentengroepen

Associeer je de universiteit met overvolle auditoria en onbereikbare professoren? Bij de opleiding Taal- en Letterkunde met optie Duits zetten we in op dialoog, intensieve begeleiding, team-teaching (begeleiding door meerdere docenten) en creatieve zelfwerkzaamheid. We staan dus achter het motto van de Universiteit Gent: durf denken! We ondersteunen onze studenten bij het ontplooien van hun autonomie en kritische ingesteldheid.

Grote groepen worden opgesplitst zodat iedereen aan het woord kan komen (vb. via mondelinge presentaties, groepswerken, individuele papers). Op die manier krijgt het aspect taalverwerving heel veel aandacht. Bovendien krijgen onze studenten steeds gedetailleerde (mondelinge en schriftelijke) feedback na opdrachten en examens.

Tutorium

Bovendien biedt de afdeling een eigen monitoraat of “Tutorium” Duits aan om de verwerving van taal- en onderzoeksvaardigheden te ondersteunen. Het gaat om praktijk- en oefensessies in kleine groepen waarbij allerlei skills worden aangeleerd: een bibliografie construeren, een onderzoeksthese opstellen, een artikel schrijven, een presentatie geven enz. Kortom: alle vaardigheden die je nodig hebt om opdrachten en opleiding tot een goed einde te brengen!

Groepswerk bij het onderzoeksseminarie Duitse letterkunde © Universiteit Gent

Onderzoeksseminarie

Een ander voorbeeld is het onderzoeksseminarie in de derde bachelor. In het kader van dit seminarie begeleiden we het schrijven van de bachelorproef d.m.v.

 • Mikroreferate: korte uiteenzettingen over de progressie van het schrijven
 • Werkstatt: een schrijfkliniek waarin teksten worden doorgenomen
 • peer review: feedback van andere studenten

Via een rotatiesysteem komen de studenten in kleine groepjes van maximaal vier studenten in contact met meerdere docenten. Deze begeleiding is complementair aan de individuele begeleiding die buiten de lesuren door de promotor wordt verstrekt. Op die manier wordt het slaagpercentage voor de bachelorproef opgetrokken, en slagen de meeste studenten erin de scriptie tijdens de eerste zittijd in te dienen. Het onderzoeksseminarie wordt na de beoordeling van de bachelorproef afgerond met een feedbackgesprek. Daarin worden o.a. de verdere onderzoeksperspectieven voor de masterproef besproken. Op geregelde tijdstippen worden daarnaast “scriptievergaderingen” georganiseerd waarbij heuristische en methodologische problemen aangepakt worden en ervaringen tussen verschillende jaren uitgewisseld worden.

In een extern doorlichtingsrapport werd o.a. de scriptiebegeleiding binnen de afdeling Duits als zeer positief beoordeeld.

Is voorkennis Duits vereist?

Instromende studenten bevinden zich op diverse instapniveaus en beschikken over het algemeen over steeds minder voorkennis Duits. Om die reden wordt in het eerste jaar ruimschoots aandacht besteed aan taalverwerving. Dit gebeurt o.a. via de volgende vakken:

 • Duitse taalvaardigheid I: taalverwerving (1ste semester)
  De basisgrammatica van het Duits. In hoorcolleges en praktische oefensessies wordt gewerkt aan syntaxis, woordenschat, uitspraak etc.
 • Duitse taalkunde I (2de semester)
  Een initiatie in de taalkunde van het Duits en een verdieping van de inzichten in de structuur en werking van de Duitse taal aan de hand van een hoorcollege en praktische oefensessies.
 • Duitse taalvaardigheid I: literaire teksten (2de semester)
  Praktische oefensessies die voortbouwen op de taalverwerving en de studenten de gelegenheid bieden om via de analyse van literaire teksten hun mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid uit te bouwen.

Om je voorkennis op te frissen of bij te schaven kan je deelnemen aan onze voorbereidingscursus.

Hoe kan ik weten wat de opleiding mij te bieden heeft?

De opleiding Duits aan de Universiteit Gent is een wetenschappelijke opleiding op hoogstaand niveau, die naast een grondige kennis van de taal ook een brede culturele achtergrond en de ontwikkeling van een kritisch en probleemoplossend denkvermogen beoogt. Meer info of ervaring vind je tijdens de infomomenten, de voorbereidingscursus, de instaptest, of de Schnupperkurs.