Wie zijn wij?

Bij Taal- en Letterkunde Duits zetten we volop in op een persoonlijke aanpak en individuele begeleiding. We willen ervoor zorgen dat we als lesgever steeds toegankelijk zijn. Daarom stellen we ons kort even voor!

Duitse Letterkunde

profielfoto Benjamin Biebuyck
Prof. Benjamin Biebuyck
Doceert Duitse Letterkunde vanaf Bachelor 1
Benjamin Biebuyck is professor Duitse Letterkunde aan de Universiteit Gent (België). Hij studeerde Germanistik, Anglistik en Literaire Theorie in Gent en Basel (Zwitserland), en promoveerde aan de Universiteit Gent (in 1996) met een proefschrift over metafoortheorie en figurativiteit in Nietzsche’s Zarathustra. Hij heeft onderzoeksprojecten uitgevoerd en begeleid over 19e en 20e eeuwse Duitse literatuur, over literaire retoriek en over filosofisch schrijven (in het bijzonder over Nietzsche). Hij is auteur van Die poietische Metapher: Ein Beitrag zur Theorie der Figürlichkeit (1998), was co-auteur van een monografie over literatuur en ethiek (Negen muzen, tien geboden, 2005) en was co-auteur van Faith and Fiction: Interdisciplinary Studies on the Interplay between Metaphor and Religion (1998). Recente publicaties zijn onder meer artikelen in Philologus, Nietzsche-Studien, Einführung in die Erzähltextanalyse en Style.
Prof. Gunther Martens
Doceert Duitse Letterkunde vanaf Bachelor 2
Gunther Martens is Professor Moderne Duitse Letterkunde aan de Universiteit Gent en mededirecteur van het Ghent Centre for Digital Humanities (GhentCDH). Hij studeerde taal- en letterkunde aan de universiteiten van Gent, Antwerpen en Eichstätt. Hij schreef een geprezen monografie over de retorische en narratologische aspecten van het Duitse literaire modernisme, andere boeken en artikelen die verschenen in tijdschriften als Style, Modern Austrian Literature, Recherches Germaniques, Orbis Litterarum, Neophilologus, Language and Literature etc.. Daarnaast is hij Honorary President van het European Narratology Network, bestuurslid van de International Robert Musil Society en ook redactielid van Authorship, Frontiers of Narrative Studies, CLW, Alexander Kluge Jahrbuch en de boekenreeks Musil-Studien (Fink Verlag).

 

Dr. Elke Gilson
Onderzoekscoördinator en taallector
Dr. Elke Gilson is onderzoekscoördinator van de vakgroep Letterkunde en lector bij Duitse literatuur. Haar publicaties behandelen vooral de hedendaagse Duitstalige literatuur en de representatie van waarneming, herinnering en lichamelijkheid. In het academiejaar 2022-23 is ze verantwoordelijk voor volgende vakken:

  • Ba1 Duitse taalvaardigheid 1: literaire teksten
  • Ba2 Tutorium Duitse Letterkunde
  • Ba3 Duitse Letterkunde V
  • Ba3 Seminarie Duitse Letterkunde
  • Ma Duitse letterkunde: vertelanalyse en retoriek: bijzondere vraagstukken

Ze is ook medewerker bij het mastervak “Onderzoeksproject”.

Dr. Carolin Benzing
Onderwijsbegeleider
Carolin Benzing studeerde Vergelijkende Literatuurwetenschap, Duitse Letterkunde en Politieke Wetenschappen aan de Universiteit Bonn (Duitsland) en aan het University College Dublin (Ierland). Van 2005 tot 2009 gaf ze Duitse Letterkunde in de bachelor aan de Universiteit Gießen. Met een doctoraatsbeurs van de Stiftung für Bildung und Wissenschaft (Essen, Duitsland) begon ze aan haar proefschrift over Robert Walser, Wilhelm Genazino en Kurt Aebli en in 2014 promoveerde zij aan de Universiteit Gent. Van 2010-2016 was zij lector voor de DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) in België.

Carolin is onderwijsbegeleider aan de Universiteit Gent (België). Bij Duitse Letterkunde geeft ze de vakken Duitse Taalvaardigheid I: Literaire Teksten, Duitse Letterkunde III en Duitse Letterkunde IV en staat ze in voor het monitoraat bij Duitse Letterkunde I, II en III. Bij Toegepaste Taalkunde is ze verantwoordelijk voor de mondelinge vaardigheden in het tweede en derde bachelorjaar en voor tolkpraktijk en maatschappelijke ontwikkelingen in de master. Verder verzorgt ze workshops voor leerkrachten Duits.

In 2021 kreeg ze de Onderwijsprijs van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Gent.

Dr. Zoë Ghyselinck
Onderzoeker 
Zoë Ghyselinck is postdoctoraal onderzoeker (2020-2024; BOF, Universiteit Gent) en Senior Humboldt Fellow (2022-2023; Universiteit van Regensburg, Duitsland). Ze bereidt een project voor over anticiperende rouw en de postume impact van verhalen over het levenseinde, ontstaan in de palliatieve zorg door terminaal zieke ouders en grootouders. Zoë is classica en geïnteresseerd in de verschillende recepties van antieke literatuur en culturen in moderne en hedendaagse culturele contexten. Ze promoveerde aan de Vakgroep Letterkunde (2013, Universiteit Gent) over de receptie van de Griekse tragedie en het filosofische concept van het tragische in de vroeg twintigste-eeuwse Duitse neoklassieke literatuur. Haar eerste monografie, Form und Formauflösung der Tragödie: Die Poetik des Tragischen und der Tragödie als religiöses Erneuerungsmuster in den Schriften Paul Ernsts (1866-1933) verscheen in 2015 bij De Gruyter. In dit boek onderzocht zij de religieuze onderbouwing van een artistieke en maatschappelijke vormrevolutie in Duitse neoklassieke geschriften.Ze bekleedde vervolgens postdoctorale posities aan de afdelingen klassieke en culturele studies van de Radboud Universiteit in Nijmegen (Nederland), ontving de ‘Udo-Kellergrant for Religion and Modernity’ (2014) om onderzoek te doen in het Duits Literatuurarchief in Marbach, en was als Junior Postdoctoraal Onderzoeker van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (2016-2020) verbonden aan de Universiteit Gent. Momenteel is ze co-uitgever van het interdisciplinaire volume Necrodialogues and Media: Communicating with the Dead in the Twentieth and Twenty-First Centuries in de reeks Media and Cultural Memory (met Dr. Elena Fabietti. De Gruyter, 2022). Haar tweede boek (Routledge, 2023), Communicating with the Dead in Contemporary Western Literature: Spiritual Mediums and Technical Media, bespreekt hoe de literaire verbeelding de raakvlakken verkent tussen de ontwikkeling van media en religieuze praktijken van communiceren met de doden.In 2022 werd ze verkozen als nieuw lid van de Young Academy, België.
Siska Rondelez
Stagebegeleider bij Vakdidactiek Duits in de Educatieve Master
Dr. Siska Rondelez is voornamelijk betrokken bij de “Educatieve Master in de Talen” voor de vakgroep Duits en staat mede in voor Vakdidactiek Duits. Zij neemt hiervoor de stagebegeleiding van de studenten Duits op zich, samen met Dr. Tom Zwaenepoel. Haar taak beslaat voornamelijk het praktische gedeelte van deze opleiding en bestaat voornamelijk uit de stagebegeleiding van de studenten. Siska bezoekt de stagairs ter plaatste, geeft hen feedback over hun verdienste en volgt hen verder op.
Dr. Tom Zwaenepoel
Vakdidactiek Duits in de Educatieve Master
Dr. Tom Zwaenepoel (1970) studeerde Germaanse Talen (Duits, Nederlands) aan de UGent en de Universität Bayreuth in Beieren. Hij is doctor in de Germaanse Talen. In 2013 promoveerde hij aan de UGent (mei 2003) op het proefschrift Dem guten Wahrheitsfinder auf der Spur. Das populäre Krimigenre in der Literatur und im ZDF-Fernsehen (Königshausen & Neumann 2004). Hij is sinds september 1998 verbonden aan de Universiteit van Gent, waar hij instaat voor de vakdidactiek Duits. Aan de Abdijschool van Zevenkerken in Sint-Andries geeft hij sinds april 1994 Duits in de tweede en de derde graad. Van november 1992 tot augustus 2022 was hij ook Lehrbeauftragter aan de Universität Bayreuth, waar hij Nederlandse taalverwerving aanbood. In zijn vrije tijd publiceert hij boeken over religieuze en spirituele thema’s bij Uitgeverij Lannoo. Zijn specialiteiten zijn het Vaticaan en het pausdom. In de Vlaamse media geeft hij regelmatig duiding als Vaticaankenner.
Lien Van den Broeck
Administratief medewerker
Sinds 2017 is Lien Van den Broeck secretariaatsmedewerker voor Duitse letterkunde. Zij staat in voor voor de administratieve en logistieke ondersteuning van de afdeling.
Lore De Greve
Onderzoeker
Lore De Greve studeerde Engelse en Duitse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Gent en Literatuurwetenschap aan de KU Leuven, UGent, VUB en Universiteit Antwerpen. Ze schreef haar masterscriptie over metafictionaliteit in fantasy kinder- en jeugdliteratuur, met name Michael Ende’s Die unendliche Geschichte, Cornelia Funke’s Tintenherz en John Connolly’s The Book of Lost Things. In 2019 was ze projectmedewerker aan het ERC-project “Constructing Age for Young Readers” (CAFYR) aan de Universiteit Antwerpen. Momenteel werkt ze als doctoraatsonderzoeker aan de Universiteit Gent aan het FWO-onderzoeksproject “Evaluatie van literatuur door professionele en lekencritici. A digital and literary sociological analysis of evaluative talk of literature through the prism of literary prizes (2007-2017)” onder supervisie van Prof. Gunther Martens, Prof. Daan Vandenhaute, Prof. Henk Roose, Prof. Lars Bernaerts en Prof. Veronique Hoste. Haar onderzoek richt zich op de percepties van lezers door middel van een digitaal gestuurde methode van literaire sociologie, puttend uit een breed corpus van kritisch discours gegenereerd door zes literaire prijzen uit drie verschillende linguïstische gemeenschappen, namelijk de Ingeborg-Bachmann-Preis en de Georg-Büchner-Preis (Duitstalig), de Fintro Literatuurprijs en de Prijs der Nederlandse Letteren (Nederlandstalig), en de Man Booker Prize en de Not the Man Booker Prize (Engelstalig).
Hanne Janssens
Onderzoeker
Hanne Janssens studeerde Duitse en Engelse taal- en letterkunde aan de Universiteit Gent en verbleef een semester in het buitenland in Konstanz, Duitsland. Zij schreef haar masterscriptie over Franz Kafka, waarin zij de subversieve kracht van dierlijke taal in sommige van zijn verhalen analyseerde. Daarna voltooide zij een didactische opleiding tot onderwijzeres, eveneens aan de Universiteit Gent. Als doctoraatsstudente onderzoekt zij de invloed van de ecologische sensibiliteit op de literaire verbeelding en de relaties die deze aanknoopt met wat wij “natuur” en “milieu” noemen.
Liselotte Van der Gucht
Onderzoeker
Liselotte Van der Gucht studeerde Taal- en Letterkunde (Engels-Duits) aan de Universiteit Gent de Universität Bayreuth (DE). Daarna volgde ze de Specifieke Lerarenopleiding (UGent) en gaf les aan de Universiteit Antwerpen. Nu onderzoekt ze de ervaring van neurodiversiteit in Duitstalige literatuur van vrouwelijke auteurs. Studies over het verband tussen creativiteit en psychische aandoeningen kennen vrouwelijke auteurs vaak pathologische labels toe omdat ze sociale en artistieke normen doorbreken. In haar onderzoek neemt Liselotte afstand van die labels d.m.v. neurodiversiteit. Concreet legt ze zich toe op de auteurs Annette von Droste-Hülshoff, Else Lasker-Schüler, Marlen Haushofer, Ingeborg Bachmann en Elfriede Jelinek. Doel van het onderzoek is bij te dragen aan de kennis van (vrouwelijke) neurodiversiteit en nieuw licht te werpen op uitdagingen inzake inclusie waarmee de (Westerse) samenleving vandaag wordt geconfronteerd.
Wouter Veldman
Onderzoeker bij Duitse Letterkunde
Wouter Veldman studeerde Wijsbegeerte aan de Radboud Universiteit in Nijmegen (NL). Hij schreef twee masterscripties, een over de filosofie van het ressentiment bij Eugen Dühring en Friedrich Nietzsche, en een over Nietzsches filosofie van de woestijn (Wüste). Na zijn studie ging hij aan het werk als programmamaker bij Radboud Reflects, waar hij publieke lezingen organiseerde en modereerde over filosofie, politiek en cultuur. Momenteel werkt Wouter aan een doctoraat over de mogelijke bijdrage van Nietzsches nihilisme-filosofie voor het denken over de huidige ecologische crises. Het gaat daarbij zowel om de negatieve ecologische impact van nihilistische cultuur-elementen (bv. kapitalisme), als om nihilistische implicaties van de ecologische crises (bv. ontkenning, fatalisme, depressie). Naast Nietzsche, spelen ook auteurs als Ray Brassier, Donna Haraway, Bruno Latour, Timothy Morton, Anna Tsing en Bernard Stiegler een belangrijke rol in dit onderzoek.

Duitse Taalkunde

Prof. Torsten Leuschner
Doceert Duitse Taalvaardigheid en Taalkunde vanaf Bachelor 1
Torsten Leuschner studeerde Germanistiek, Anglistiek en Geschiedenis aan de Freie Universität (FU) in Berlin. Hij gaf les Duits als vreemde taal in Coventry, Berlijn en Antwerpen en was vervolgens werkzaam als Assistent Duitse Taalkunde aan de UGent. Daarnaast behaalde hij zijn doctoraat aan de FU in Berlijn met een proefschrift over de grammaticalisatie van concessief-conditionele bijzinnen in het Duits, Engels en Nederlands dat onder de titel Hypotaxis as Building-Site in druk verscheen (München: Lincom 2006). Van 2007 tot 2011 was hij docent Toegepaste Taalkunde (Duits) aan de Hogeschool Gent, sinds 2011 is hij Professor Duitse Taalkunde aan de Universiteit Gent. Hij publiceert wetenschappelijke artikels over de contrastieve, historische en constructionele taalkunde van (vooral) de Germaanse talen, begeleidt doctoraatsprojecten, is actief als editor van verzamelwerken en themanummers en zet als taaladviseur zijn schouders onder de leerwerkreeks Spitze (Pelckmans). Hij is nationaal voorzitter van het Belgischer Germanisten- und Deutschlehrerverband (BGDV) en redactielid bij het wetenschappelijk tijdschrift Germanistische Mitteilungen dat onder de auspiciën van het BGDV verschijnt (Heidelberg: Universitätsverlag Winter). Hij is lid van de onderzoeksgroep GliMS aan de UGent, coordinator Duitse en Engelse taalkunde voor de internationale werkgroep Sprache, Geschichte, Politik und Kommunikation en co-editor van de boekenreeks Linguistik: Empirie und Theorie (Springer). Hij doceert Duitse Taalvaardigheid I: Taalverwerving en Duitse Taalkunde I (Ba1), Geschiedenis en Cultuur van de Duitstalige Landen (Ba2), Duitse Taalkunde IV (Ba3) en Duitse Taalkunde: Bijzondere Vraagstukken – Variatielinguïstiek (Master).
Prof. Anne Breitbarth
Doceert Duitse Taalkunde vanaf Bachelor 2
Anne Breitbarth is professor Historische Duitse Taalkunde aan de Universiteit Gent. Voordien werkte zij als onderzoeker aan de Universiteit Tilburg, de University of Cambridge en de Universiteit Gent. Zij studeerde Germanistische Sprachwissenschaft, Romanistik en Wiskunde-Informatica aan de Friedrich Schiller Universität Jena en de Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderzoek concentreert zich vooral op diachrone veranderingen in de syntaxis, theoretische verklaringen voor taalveranderingsprocessen, en diachroon-comparatief onderzoek naar zulke processen (Sprachwandelvergleich). Haar proefschrift (Tilburg/LOT Utrecht, 2005) gaat over de afinite constructie in het Vroegnieuwhoogduits, een tweede boek (Oxford University Press, 2014) onderzoekt de diachrone ontwikkeling van de ontkenning in het historische Nederduits (Oudsaksisch en Middelnederduits), en een derde boek (Oxford University Press, 2020, samen met David Willis en Christopher Lucas) neemt een meer comparatief perspectief in (The History of Negation in the Languages of Europe and the Mediterranean. Vol. II: Patterns and Processes). Zij is co-editor van negen boeken en special issues over (cyclische) taalveranderingen, diachrone stabiliteit, en dialectologie. Inmiddels onderzoekt zij bovendien micro-diachrone veranderingen in het hedendaagse Duits, en de invloed van prosodie op syntactische verandering. Daarnaast leidt zij verschillende diachroon-comparatieve onderzoeksprojecten, was zij verantwoordelijk voor de opbouw van twee geparste (historische) corpora (een van het Middelnederduits en een van gesproken zuidelijk-Nederlandse dialecten) en is zij de coördinator van de onderzoeksgroep ΔiaLing. Zij is de hoofdredactrice van het tijdschrift Niederdeutsches Jahrbuch, en co-editor van de monumentale Wiley Blackwell Companion of Diachronic Linguistics (in voorbereiding). Aan de UGent doceert zij de vakken Duitse Taalkunde II (Variatie in het Duits)Duitse Taalkunde III (Syntaxis)Historische Ontwikkeling van het DuitsDuitse Taalkunde: Bijzondere Vraagstukken – Systeemlinguïstiek (Veranderingen in het Duitse taalsysteem)Gotisch, en Language Variation and Change.
Ruth Lemey
Onderwijsbegeleider
Ruth Lemey werkt voor de Vakgroep Taalkunde en de Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie. Voor de Vakgroep Taalkunde geeft ze Duitse Taalkunde (Übungen, Tutorium) en Duitse Taalvaardigheid (Übungen, Tutorium).  Daarnaast is ze ook actief in het secundair onderwijs en is ze co-auteur van het leerwerkboek Alles Klar! Modular voor het secundair onderwijs. Ruth woonde en werkte ook enkele jaren in Mainz en in Berlijn.
Leen Bruijneel
Taallector
Leen Bruijneel geeft Duitse Taalkunde (Tutorium) en Duitse Taalvaardigheid (ÜbungenTutorium) in de 1e en 2e bachelor. Daarnaast is ze ook actief in het volwassenenonderwijs, het secundair onderwijs en aan de hogeschool (afstandsonderwijs), en is ze co-auteur van het leerwerkboek Alles Klar! Modular voor secundair onderwijs. Van 2011 tot en met 2013 zette ze voor de UGent haar schouders onder het onderwijsinnovatieproject ILIAS, waarvan ze nu nog de opvolging doet. Leen is ook het aanspreekpunt voor de Webklas Duits, een proevertjescursus voor het secundair onderwijs.
Dr. Hannah Booth
Onderzoeker
Hannah Booth is FWO Postdoctoraal Onderzoeker bij de Universiteit Gent. Voordien bekleedde ze onderwijs- en onderzoeksfuncties aan de Universiteit van Konstanz en de Universiteit van Manchester. Haar onderzoek richt zich op morfosyntactische verandering in het Germaans, waarbij ze perspectieven uit de syntactische theorie combineert met kwantitatieve corpusgebaseerde benaderingen. Ze is vooral geïnteresseerd in fenomenen op het grensvlak van syntaxis en informatiestructuur en hoe diachrone taalverandering gemodelleerd kan worden binnen de Lexicaal-Functionele Grammatica. Ze promoveerde in 2018 aan de Universiteit van Manchester, waarin ze de ontwikkeling van expletieven in het IJslands onderzocht in het kader van bredere veranderingen in de zinsstructuur. Ze heeft ook ervaring in corpusontwikkeling, nadat ze eerder werkzaam was als onderzoeksmedewerker op het Corpus of Historical Low German project aan de UGent, waar ze de syntactische annotatie uitvoerde. Haar huidige FWO-project richt zich op de modellering van gradiënt in woordvolgorde-flexibiliteit, zoals die voorkomt in Noord- en West-Germaanse variëteiten.
Malte Battefeld
Onderzoeker

Tom Bossuyt
Onderzoeker
Tom Bossuyt studeerde Duitse en Engelse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Gent (2013–2017) en Algemene Taalwetenschap aan de Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Duitsland (2017–2020). Sinds 2020 is hij FWO-doctoraatsonderzoeker bij prof. Torsten Leuschner aan de Universiteit Gent. Naast Duitse taalkunde interesseert hij zich voor vergelijkende taalkunde en taaltypologie. Voor zijn doctoraat onderzoekt hij bijzinnen die in het Engels concessive conditionals worden genoemd (Duits: Irrelevanzkonditionale) in een groot aantal niet-verwante talen uit de hele wereld. Buiten zijn onderzoek assisteert hij in het Tutorium van het eerstejaarsvak Duitse Taalkunde I en in het masterseminarie Duitse taalkunde: variatielinguïstiek: bijzondere vraagstukken.
Flor Vander Haegen
Onderzoeker
Flor Vander Haegen is doctoraatsonderzoeker in de Duitse taalkunde. Hij behaalde een bachelordiploma in de taal- en letterkunde (talencombinatie Engels-Duits) en een educatief masterdiploma in de talen (afstudeerrichting taal- en letterkunde, talencombinatie Engels-Duits) aan de UGent in respectievelijk 2019 en 2021. Voor zijn bachelor- en masterproef bestudeerde hij syntactische variatie bij concessief-conditionele bijzinnen van het type egal w- ‘ongeacht w-’. Flor zet zijn interesse voor concessief-conditionele bijzinnen voort in het kader van zijn doctoraatsopleiding, die hij in september 2021 begon. In zijn doctoraatsproject, dat door het FWO gefinancierd wordt en waarvan prof. Torsten Leuschner de promotor is, onderzoekt hij een breder palet aan Duitstalige concessief-conditionele bijzinnen vanuit het perspectief van de constructiegrammatica. Daarbij besteedt hij bijzondere aandacht aan zgn. ‘allostructies’, syntactische gradiëntie en de pragmatische scenario’s waarin concessief-conditionele zinsconstructies gebruikt worden. Verder biedt Flor ondersteuning bij het onderwijs in de bachelor en is hij een van de vertegenwoordigers van het OAP (overig academisch personeel) in de vakgroepraad taalkunde.