Onderzoek

Het onderzoek van Duitse taalkunde en Duitse letterkunde is ingebed in de werkzaamheden van een heel aantal onderzoeksgroepen.