Opleiding

Wie zich inschrijft voor de opleiding Taal- en Letterkunde, zal Duits combineren met een tweede taal, namelijk Nederlands, Engels, Frans, Zweeds, Grieks, Italiaans of Spaans.

Aanbod en onderwijsvormen

Les Duitse Letterkunde. © Universiteit Gent

Bij Taal- en Letterkunde Duits zal je net zoals bij andere talen zowel letterkundige vakken (over literatuur en haar context), als ook taalkundige vakken (over syntax, semantiek, morfologie…) en taalverwerving volgen. Wat de talenrichting Duits echter uniek maakt, zijn de specifieke onderwijsvormen.

Letterkunde

In het onderdeel Letterkunde staat de literatuur centraal. We lezen en analyseren specifieke werken en kaderen onze analyses binnen de literatuurgeschiedenis en -evolutie, de literaire stromingen en genres en de verschillende literatuurvormen. Daarbij betrekken we ook de invloed van cultuur(geschiedenis) en de sociale en politieke context van literaire werken.

Taalkunde

In de vakken taalkunde bestuderen we verschillende aspecten van de Duitse taal, met o.a. aandacht voor syntax (zinsstructuur), semantiek (betekenisleer), morfologie (woordstructuur en woordvorming), fonetiek (vorming en functie van spraakklanken) en fonologie (klankleer), alsook pragmatiek (invloed van sociale context op betekenis). We werken niet enkel aan taalbeheersing, maar streven naar een diepgaand inzicht in de constructie, geschiedenis, evolutie en sociale context van de Duitse taal.

Onderwijsvormen

In het eerste jaar wordt sterk ingezet op het verwerven van zowel de taalbeheersing alsook de literatuur- en taalwetenschappelijke basisvaardigheden. Naast traditionele hoorcolleges maken we ook gebruik van andere onderwijsvormen, zoals interactieve seminaries, waarbij actieve deelname aan discussies en een kritische ingesteldheid essentieel zijn. Daarnaast worden de hoorcolleges ook aangevuld met een monitoraat of “Tutorium”, dat de verwerving van de taal- en onderzoeksvaardigheid ondersteunt. Dit zijn praktijk- en oefensessies in kleine groepen waarbij je o.a. leert bronnen te zoeken en citeren, een hypothese te ontwikkelen of een paper te schrijven.

In een notendop

Een snelle introductie tot de opleiding Taal- en Letterkunde met Duits krijg je in deze video. Kom meer te weten over de lesgevers, de inhoud en troeven van deze opleiding, het bonusaanbod en de onderwijsvormen. Hier vind je ook enkele getuigenissen van oud-studenten en informatie in verband met de uitstroom.

 

Studeren in het Buitenland

Zicht op de Hohenfestung vanop het dak van de Paris Lodron Universität (Campus Nonntal) in Salzburg.

In het kader van onze opleiding kan je als student een semester aan een buitenlandse universiteit studeren. Een Erasmusverblijf tijdens je 3de bachelor of masterjaar is een unieke kans om je onder te dompelen in de Duitstalige cultuur én om je zelfstandig te ontplooien. Het is niet enkel een kans om je academische kennis te verruimen, maar ook om in te zetten op zogenaamde “soft skills”, zoals aanpassingsvermogen, zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, oplossingsgerichtheid en besluitvaardigheid.

Ook werkgevers appreciëren internationaal georiënteerde werknemers en hechten groot belang aan een buitenlandse uitwisselingservaring bij het beoordelen van een CV.

En goed nieuws, want bij Duits ben je vrijwel zeker van een Erasmusplaats. Tot het aanbod van de afdeling behoren universiteiten in o.a.: Aachen, Bamberg, Bayreuth, Berlin, Eichstätt, Frankfurt, Gießen, Göttingen, Hamburg, Kiel, Koblenz, Köln, Konstanz, Mainz, München, Münster, Rostock, Salzburg, Wien, Wuppertal, Würzburg en Zürich.

Meer informatie

 

 

Stage

Groepswerk bij het seminarie Duitse Letterkunde. © Universiteit Gent

In het kader van de opleiding Taal- en Letterkunde (Duits) is het mogelijk om in de domeinmaster als keuzevak een stage te volgen, ter waarde van 10 studiepunten. Masterstudenten kunnen in de keuzeruimte van 15 studiepunten namelijk kiezen voor een onderzoekstraject in de taal- of letterkunde, een professioneel gericht stagetraject of een studieverbredend keuzepakket.

Het doel van de stage is het uitoefenen, toepassen en ontwikkelen in het werkveld van de opleidingscompetenties zoals taalvaardigheid, mondeling en schriftelijk communiceren, analytisch en kritisch denken, cultuurgevoeligheid en onderzoeksvaardigheden. Essentieel is dat de stage in een professionele context plaatsvindt: stageplekken waar professionele mondelinge en schriftelijke communicatie in het Nederlands en/of de vreemde talen het onderwerp vormt van de stageactiviteiten. We laten geen onderzoeksstages toe – daarvoor verwijzen we de studenten naar het traject onderzoeksspecialisatie en het onderzoeksproject. Die professionele context kan overigens ook aan de UGent worden gevonden, wanneer afdelingen een stagetakenpakket samenstellen rond communicatieve taken en competenties.

Meer info vind je in de studiefiche.